Regulamin

 

 1. POSTAWIENIA OGÓLNE

 

 1. Firma Handlowo Usługowa Dawid Paluch, realizuje sprzedaż i dostawę towarów prezentowanych w sklepie internetowym dostępnym pod adresem delikatesykoscielniki.pl 
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do konsumentów i przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego, chyba że dany przepis stanowi inaczej.
 3. Definicje 
 4. Sprzedawca - Firma Handlowo Usługowa Dawid Paluch jest prowadzona przez DAWIDA Paluch, miejsce wykonywania działowości oraz adres do doręczę Sawy Calińskiego 35, 31-999 Kraków. NIP: 6783095214 REGON: 121332620.
 5. Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną określoną wg. przepisów prawa cywilnego zdolność do czynności prawnej oraz osoby prawne.
 6. Produkt - artykuł znajdujący się w ofercie dostępnej w sklepie.
 7. Zamówienie - oświadczenie Klienta składane za pomocą formularza zamówień.
 8. Złożenie przez Klienta zamówienia na stronie delikatesykoscielniki.pl jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje klienta do przestrzegania tychże zasad.

 

 1. ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamówienie zostaje złożone poprzez uzupełnienie formularza zamówień.
 2. Przyjęcie zamówienia zostaje potwierdzone drogą elektroniczną bądź telefonicznie.
 3. Ceny towarów oraz koszt dostawy są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich.
 4. O dodatkowych kosztach (np. koszty opakowania, dodatkowy koszt dostawy) klient jest informowany wg. sposobu wskazanego przez klienta w formularzu (telefonicznie bądź za pomocą komunikatorów internetowych)
 5. delikatesykoscielniki.pl oferuje sprzedaż produktów o zmiennej wadze. Produkty są ważone podczas przygotowania zamówienia. Ostateczny koszt zamówienia znany jest w momencie skompletowania całości. Klient zamawiający produkt o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną cenę i wagę.
 6. Sprzedający dokłada wszelkich starań aby produkty umieszczone w Sklepie byłby dostępne. Aktualizacja danych o dostępności produktów następuje w pewnych odstępach czasowy, może więc wystąpić sytuacja, że towar zmówiony przez Kupującego będzie niedostępny. O tym fakcie Kupujący zostanie poinformowany podczas kompletowania zamówienia telefonicznie lub za pomocą komunikatora internetowego.
 7. Sprzedający zastrzega sobie możliwość kontaktu i weryfikacji telefonicznej w przypadku zamówień budzących wątpliwość.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo odrzucenia zamówienia w przypadku braku możliwości telefonicznego potwierdzenia zamówienia a także nierealizowania wcześniejszego zamówienia z przyczyn leżących po stronie Kupują
 9. Klient ma możliwość anulacji zamówienia nie później niż do godziny 15.00 dnia poprzedzającego dzień dostawy zamówienia.

 

 1. DOSTAWA

 

 1. Delikatesykoscielniki.pl realizuje zamówienia na terenie Krakowa.
 2. Kupujący wybiera termin dostawy w postaci daty. Nie ma możliwości umówienia dostawy na konkretną godzinę.
 3. Dostawy realizowane są w dni: Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek – w wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy - na terenie Krakowa, Wtorek, Środa, Czwartek na terenie całej Polski.
 4. Koszt dostawy dolicza się podczas składania zamówienia – koszt dostawy może ulec zmianie podczas kompletowania zamówienia.
 5. Dostawa realizowana jest przez zewnętrzną firmę kurierską. Kupujący składając zamówienie wyraża zgodę na udostępnienie danych Firmie kurierskiej niezbędnych do dostarczenie zamówienia.
 6. Kierowca nie weryfikuje osoby odbierającej zakupy.

 

 1. PŁANOŚĆ

 

 1. Sposób płatności:
 2. Płatność gotówką przy odbiorze
 3. Płatność kartą przy odbiorze
 4. Przelew internetowy 
 1. REKLAMACJE

 

 1. Zaleca się sprawdzenie produktów bezpośrednio po ich odbiorze. W przypadku stwierdzenia jakiś niezgodności Kupujący powinien zgłosić ten fakt w dniu odbioru zamówienia za pomocą komunikatorów internetowych.
 2. Reklamację Kupujący powinien złożyć drogą elektroniczną na adres shop@delikatesykoscielniki.pl.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 30 dni od momentu złożenia.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący jest poinformowany drogą elektroniczną.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Kupującemu będącego konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru. O odstąpieniu od umowy Kupujący informuje Sprzedającego w oświadczeniu wysłanym na adres adres shop@delikatesykoscielniki.pl.
 2. Możliwość odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do następujących towarów: a)ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia, b)dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych; c)nagrań dźwiękowych lub wizualnych, a także programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, jeżeli oparkowanie to zostało otwarte przez Kupującego; d)prasy, w tym dzienników, periodyków lub czasopism
 3. Towary, w zakresie których doszło do odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest zwrócić do Sklepu. Koszt zwrotu Towarów nie jest pokrywany przez Sklep
 4. Zwrot ceny za Towary następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dostarczenia towarów przez klienta do Sklepu lub dostarczenia   dowodu wysłania Towarów
 5. Zwrot ceny następuje przelewem na konto wskazane przez kupującego.

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Kupujący rejestrując się w serwisie delikatesykoscielniki.pl wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę PHU DAWID PALUCH jego danych osobowych potrzebnych do realizacji zamówienia, wykonania umowy dostawy oraz umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, przedstawienia oferty na życzenie użytkownika przed zawarciem umowy, ustaleniu możliwości świadczenia usługi pod wskazanym adresem dostawy a podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy oraz komunikacji z użytkownikiem, obsługi zapytań i reklamacji, kontaktu w zakresie dostawy zamówionych towarów, a podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Sprzedającego.
 2. Administratorem danych osobowych jest FHU Dawid Paluch zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997. „ O ochronie danych osobowych” (DZ.U. Nr 133 poz.883).
 3. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych.
 4. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda, Kupujący może w każdym czasie cofnąć zgodę, co nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminy bez wcześniejszego poinformowania o tych fakcie zarejestrowanych w serwisie Klientów. Wszelkie zmiany w regulaminie będą obowiązywać od dnia opublikowania ich na stronie sklepu.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby FHU Paluch Dawid.
 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl